Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Vi som sköter köpsells murning ab

Om oss

Firman startades på 1950-talet av Ivan ”Pivven” Köpsell i Västerås och övertogs sedan av sönerna Jan och Leif Köpsell på 1980-talet. Nu har tredje generationen tagit över genom Jonas Köpsell.

Specialiteter är fasadrenoveringar, restaureringar, putsning och murning och även mindre betongjobb.

Jonas Köpsell
Tel: 073-809 97 82
jonas_kopsell@hotmail.com
Leif Köpsell
Jan Köpsell